CZ

HISTORICKÝ DOBRODRUŽNÝ PARK 7 VÉVODŮ A FARMA GARABONCIÁS

Park, který nabízí cestování v čase v naší mysli od doby příchodu Maďarů do vlasti až po současnou dobu, může být tréninkovým místem nebo místem pro speciální svatbu nebo místem zeleného tábora.

Ti, kteří si vysnili tento zážitkový park, si předsevzali cíl, aby se stal místem setkání různých generací. Místo je v dokonalém souladu s požadavky základního národního učebního plánu, který podporuje učení se činy, proto je možné získané vědomosti aplikovat i v praxi.

Zážitkový park napomáhá nepozorovaně při vytváření a posilování znalostí o vlasti a lásce k vlasti. Návštěva zážitkového parku poskytuje takové zážitky, které lahodí nejen očím a ústům, ale i tělu a mysli.

Obrazový sál maďarských králů a stálá výstava jurta stanů ukazuje jedinečným způsobem historii oblasti v období příchodu Maďarů do vlasti. Stálá výstava, nacházející se v jurta stanech, opírající se o nejnovější archeologické a antropologické výzkumy této oblasti, jakož i o dostupné nejautentičtější historické zdroje, učí návštěvníky názorným způsobem a s velkým množstvím vědomostních materiálů, ale i zábavně.

Kromě toho hry a gastronomické speciality zajišťují, aby si každá věková kategorie rodiny mohla skutečně odpočinout. V případě nejmenších je nejoblíbenější zábavou hlazení zvířat.

CO MŮŽEŠ NAJÍT V HISTORICKÉM ZÁŽITKOVÉM PARKU GARABONCIÁS?