CZ

HISTORICKÝ PAMĚTNÍ PARK V ZALAVÁR

Ze silnice číslo 76 se do Zalavár dostaneme po silnici číslo 76. Jeden z nejdůležitějších pamětních míst minulosti župy Zala, Hrad Zala se nachází na hradním ostrově Vársziget. Zde vzniklo nejvýchodnější Markrabství Východní franské říše, kterou zorganizovali Kníže Pribina, který byl vyhnán z Nitry a jeho syn, Chezil, a jeho centrum se nazývalo Mosaburgnak - Bažinatý hrad.

Historický památný park zahrnuje zbytky této bohaté minulosti, kterou objevili archeologové: ruiny poutního kostela Svatého Hadriána, jehož základní zdi prozrazují budovu, která měla v naší zemi jedinečný půdorys a byla monumentálních rozměrů; Památky, které postavily následující generace: sochy Cyrila a Metoda, postavené slovanskými národy, pomník Svatého Štěpána, postavený v roce 1938, Kapli Svatého Štěpána, rekonstruovanou na základech kostela z doby Arpádovců, jakož i Milenární pamětní budovu, navrženou Imrem Makoveczem. Pamětní budova slouží nejen jako památník, ale poskytuje místo i nepřebernému množství výstav a akcí, vyplatí se ho vyhledat od jara do podzimu. Přírodní prostředí Zalavár představuje zájemcům Dům Malého Balatonu, který se nachází také zde.