CZ

Dotto

JASANOVÁ STEZKA

Jako součást Termálního jezera a projektu Ekobřeh se zrodila i nový naučná stezka pro poznání přírody! Ve stanicích ("Pozdrav, Píseň jasanového lesa, V oblasti vod Zala, Jaro víly Rašelinky, Cicující objevitel) je zpracován živočišný svět okolní části lesa," fungování "lesa, jiné krajinné - přírodní hodnoty části země / vztažné činitele, procesy tvorby krajiny. Uvádění znalostí je založeno na zážitcích, s atraktivními informačními tabulemi, respektive se uskutečňuje prostřednictvím na nich umístěných nesčetných interaktivních prvcích (s možností otáčení, luštění) návštěvníci jsou po zastaveních pprovázeni stálými pohádkovými postavičkami. Přístup je veřejnou dopravou (autobusové nádraží přibl. 700 m), koly (přibl 40 m), autem (parkoviště přibl 280 m), místo je označeno velkým počtem tabulí. Na lávkové cestičce, po níž se snadno prochází, se nacházejí i lavice, dětské hřiště se nachází ve vzdálenosti přibližně 210 m, toalety přibližně na 250 m.

Přístup do vstupních prostorů a k zde se nacházející výchozí tabuli je bezbariérový i pro tělesně postižené. Při první tabuli byly umístěny tabule s Brailleovým písmem.

Milí Mladí Badatelé: pojďte s námi za dobrodružstvím, kde se s tajemstvím lesa budete moci seznámit na naučné stezce! Pět zastavení můžete pohodlně navštívit za půl hodinu. Jste připraveni?