HU
Főoldal » Önkormányzati » Legyen béke, szabadság és egyetértés

Legyen béke, szabadság és egyetértés

2017. 03. 15.
Legyen béke, szabadság és egyetértés

Az 1848-as forradalom dicső eseményeire emlékezett ma városunk.

Történelmünk egyik legdicsőbb ünnepét, március 15-ét egy évvel az események után Kossuth még „egy kis pesti lármának” minősítette feleségének írt levelében. Ötven évvel később megtűrt emlékezés lehetett ezen a napon, a centenáriumon országos megemlékezést tartottak, igaz, a Szovjetunió „jeles” képviselőinek részvételével.

Az ország 164 évvel később, a 2012-es Alkotmánnyal kanyarodott vissza azokhoz az elvekhez, amelyeket az 18848-as hősök is követtek. „Legyen béke, szabadság és egyetértés.” – ez a felszólítás vezeti be az 1848. március 15-i pesti forradalom híres 12 pontját, és ezzel a felszólítással zárul Magyarország 2012. január elsején hatályba lépett új Alaptörvénye – mindezeket Novák Ferenc hangsúlyozta a Batthyány-szobornál tartott városi ünnepi megemlékezésen március 15-én.

A polgármester szólt a forradalom és szabadságharc karosi hőseiről is, azokról a honvédekről, akik részt vettek a szabadságharcban, s akiknek emlékét ma a Szent Anna templom falán elhelyezett tábla is őrzi. Bazsó Ferenc, Beke Boldizsár, Beke György, Beke János József, Bencze József, Fehér János, Gáspár József, Kulcsár József, Lakatos György, Marton Dávid, Marton Pál, Mikola Boldizsár, Molnár János, Németh Mihály.

Nézzünk magukba, hogy e hármas elvárásnak: legyen béke, szabadság és egyetértés, mennyire felelünk meg? – folytatta beszédét. -  Ha ez az egység nincs meg, akkor a hatalmon lévők berkein belüli, egymás ellen folytatott küzdelme legyengít mindenkit, elveszi az erőt és az energiát a nehézségek megoldása elől, a cselekvés hatékonysága pedig erősen megkérdőjeleződik. Ez a megállapítás különösen igaz helyi dolgainkra, az összefogás szükségességére, hiszen a település jövője mellett a mi személyes jövőnk is kockán forog: az egészségünk, a tisztes időskorunk és a gyermekeink jövője. Az utóbbi biztosítása - azaz a jövő generáció helyzetbe hozásának feltétele egy jól szervezett, minőségi oktatás, nevelés és ezek kiváló feltételeinek a megteremtése, amely mindenkinek kötelessége! Mert a felelősség mindannyiunké.

Beszédét szavalat (Sinkovics Dominik mondta el Petőfi Sándor Nemzeti dal című versét), a Dalárda-Vegyeskar ünnepi műsora és koszorúzás követte.

vissza