HU
Főoldal » Turisztikai » Orvosi ügyeleti tájékoztató

Orvosi ügyeleti tájékoztató

2017. 06. 13.
Orvosi ügyeleti tájékoztató

Általános tájékoztató az orvosi ügyelet működéséről

Ügyeleti idő:

Munkanapok 16 órás ügyeleti rendje: 16.00 – 08,00 óráig

Pihenő- és munkaszüneti napok 24 órás ügyeleti rendje: 08.00 – másnap 08.00 óráig

 

A betegellátás rendje:

Ügyeleti időben azügyeleti rendelőben Zalakaros, Jegenye sor 8. előzetes bejelentkezés nélkül fogadjuk a betegeket. Fontos, hogy az ügyeletet csak valóban indokolt esetekben vegyék igénybe.

 

Az ügyeletet ügyeleti időben a 92/321-000 telefonszámon érhetik el. A telefont Zalaegerszegen a mentésirányítás diszpécsere veszi fel. Telefonon keresztül történik a helyszíni betegellátás igényének bejelentése. A telefonos bejelentés során a hívást fogadó a bejelentőnek több kérdést is feltehet a beteg feltalálási helyével, a betegség kialakulásával és a beteg állapotával kapcsolatban. A rendelkezésre álló adatok alapján Ő dönt a helyszíni betegellátás indokoltságáról. Amennyiben a rendelkezésre álló adatok alapján a helyszíni betegellátás nem indokolt, kötelessége megtagadni, és megkérni a beteget, hogy jelentkezzen a rendelőben, ahol az ellátása meg fog történni. A hívó figyelmét köteles felhívni arra, hogy indokolatlan hívás esetén térítési díj fizetésére kötelezett. Amennyiben a helyszíni ellátás a beteg állapota vagy mozgáskorlátozottsága miatt indokolt, tájékoztatja a beteget arról, hogy ellátása várhatóan mikor fog megtörténni.

 

Tanácskérés esetén a hívást az ügyelet telefonjára kapcsolja át. Ilyenkor az ügyeleti telefont a szolgálatban lévő nővér veszi fel. Tájékoztatja az ügyeletes orvost, valamint ha a beteg állapota indokolja, a hívást neki irányítja át.

 

Helyszíni betegellátás csak valóban szükséges esetekben, súlyos betegség, mozgás-korlátozottság esetén történhet. Az ügyelet házhoz hívása kényelmi szempontok alapján nem megengedhető gyakorlat, az ilyen kéréseket az ügyeletes orvosnak kötelessége elutasítani, illetve annak igénybevétele esetén az igénybe vevő köteles térítésidíjat fizetni. Az indokolatlan házhoz hívások súlyosan veszélyeztethetik a valóban rászoruló betegek ellátását. Ez nem az orvosi ellátás megtagadását jelenti, a beteg ellátását a rendelőben természetesen ilyen esetben is megtörténik. Az ellátandó terület nagyságát figyelembe véve ugyanis egyetlen helyszínen történő betegellátás akár 1-1,5 órát is igénybe vehet. Ezen idő alatt a rendelőben akár 6-8 beteg ellátása is megoldható, illetve szükségessé válhat, a rendelőben az ellátáshoz szükséges eszközök, illetve az asszisztens is segíti az orvost a betegellátásban. 

 

Amennyiben egyértelműen hirtelen kialakuló súlyos tünetek, eszméletvesztés, sérülés, baleset történik, azt a lakosság közvetlenül bejelentheti az Országos Mentőszolgálat 104-es hívószámán. Ekkor az Országos Mentőszolgálat mentésvezetője dönt az azonnali mentő gépkocsi indításáról vagy a feladat ügyeletnek történő átadásáról. Erről a bejelentőt tájékoztatja. Amennyiben a mentésirányító a feladatot az ügyeletnek átadja, a bejelentőnek már nem kell külön az ügyeletet is értesíteni, ezt ebben az esetben az Országos Mentőszolgálat megteszi.

Az ügyeletes orvos a beteget az ügyeleti rendszer telephelyén, illetve hívás esetén – Országos Mentőszolgálat mentésirányítási / diszpécseri feladatokat ellátó helyi szervezet jelzése útján - a beteg tartózkodási helyén biztosítja.

 

Ügyeleti szolgálat térítésköteles igénybevétele:

A sürgős szükség körébe tartozó egészségügyi szolgáltatás minden olyan egészségügyi tevékenység, amelyet jelen szabályzat 1. sz. mellékletében meghatározott, az életet veszélyeztető állapotok és betegségek szakszerű ellátása, valamint azok maradandó egészségkárosító hatásának megelőzése érdekében - a beteg állapotának stabilizálásáig - végeznek. Az ezek körébe nem tartozó esetekben az ügyeleti szolgálat igénybe vétel kényelmi szolgáltatásnak minősül, így térítéskötelesen vehető igénybe, összege a kötelező ellátási területen belül 2.000 Ft. Az ügyeleti szolgálat által ellátandó körzetben nem lakók részére: 4.000 Ft, külföldieknek 8.000 Ft.

 

Kiszállási díj indokolatlan hívás esetén:

A biztosított állampolgárok abban az esetben jogosultak otthonukban orvosi ellátásra, amikor ezt súlyos egészségi állapotuk indokolja, és emiatt nem tudják felkeresni az ügyeleti rendelőt. Egyéb esetben ez kényelmi okból igénybe vett szolgáltatásnak minősül, így a beteg kiszállási díj megfizetésére kötelezett. A szolgáltatás megkezdése előtt a szolgáltatást igénybevevő külön szóbeli tájékoztatást is kap a térítési díj fizetésének szabályairól. A szolgáltatás teljesítése után az ügyeletes orvos számlát állít ki, ami tartalmazza az igénybevett szolgáltatás megnevezését, valamint a szolgáltatás díját, melynek összege a kötelező ellátási területen belül 3.000 Ft. Az ügyeleti szolgálat által ellátandó körzetben nem lakók részére: 5.000 Ft, külföldieknek 10.000 Ft.

A hatósági szolgáltatás (látlelet, vérvétel), valamint az indokolatlan igénybevétel számlázása az ügyeletes orvos számlatömbjében történik. Ügyeleti időben csak újonnan szükségessé vált vagy életmentő gyógyszereket felírása lehetséges, kiemelt támogatású gyógyszer felírásra nincs lehetőség.

A kötelező egészségbiztosítás ellátási keretébe nem tartozó egészségügyi szolgáltatások térítési díjai: 

egészségpénztárak, üzleti biztosítók felkérésére, valamint jogászi megkeresésre adott szakvélemény

 

 

 

8500 Ft

szakvélemény, ill. igazolás adása bíróság, rendőrség számára, vagy a páciens kérésére 

 

 

 

6000 Ft

utazás betegség miatti lemondásához szükséges igazolás

 

 

 

6000 Ft

 

A MEG NEM FIZETETT TÉRÍTÉSI DÍJAK BEHAJTÁSA:

Amennyiben a szolgáltatást igénybevevő a térítési díjat részben, vagy egészben nem fizeti meg, a Kard Kft írásban felszólítja a fizetésre, ennek eredménytelensége esetén pedig az illetékes bírósághoz fordul és fizetési meghagyásos eljárást kezdeményez, illetve ha ez sem vezetne sikerre, végrehajtási eljárást kezdeményez!

Indokolatlan orvosi vizsgálat = Kényelmi szolgáltatás

 

Térítési díjak rendelőben történő ellátás esetén:

     Kötelező ellátási területen belül:                   2000 Ft.

Nem az ellátandó körzetben lakók részére: 4000 Ft.

     Külföldieknek:                                                    8000 Ft.

 

 

Kiszállási díj indokolatlan hívás esetén:

Kötelező ellátási területen belül:                   3000 Ft.

Nem az ellátandó körzetben lakók részére: 5000 Ft.

Külföldieknek:                                                  10000 Ft.

 

vissza