HU

Zalakarosi Turisztikai Egyesület

Az egyesület céljai

A Zalakarosi Turisztikai Egyesület rövid bemutatása

Zalakaroson a turizmus mint húzóágazat a város és környezete termálkincsének, természeti csodáinak valamint mesterséges attrakcióinak köszönhetően évtizedek óta meghatározó jelentőségű.
Az utóbbi évek során egyre inkább sürgetővé vált az igény, hogy az idegenforgalom irányítása szakavatott kezekbe kerüljön, ezért döntöttek úgy a helyi turisztikai szakemberek, hogy Turisztikai Egyesületet alapítanak.

A Zalakarosi Turisztikai Egyesületet 2008 tavaszán alapította Zalakaros Város Önkormányzata és a település meghatározó turisztikai szolgáltatói: a gyógyfürdő, a hotelek és magánszállásadók, vállalkozók.

Az egyesület fő tevékenysége:

A zalakarosi idegenforgalommal és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkozó természetes és jogi személyek tevékenységének – különösképpen a piaci tevékenységének – összehangolása, koordinálása, közöttük kooperáció létrehozása, és az ehhez rendelkezésre álló anyagi források összehangolt felhasználása. Az egyesület fő feladata a város és környékének idegenforgalmi értékeinek összehangolt bemutatása. Az egyesület lehetőségeihez mérten hozzájárul a település és térsége turizmusának hosszú távon fenntartható kiegyensúlyozott fejlesztéséhez. Az egyesület magas színvonalú marketing tevékenységre törekszik, Zalakaros idegenforgalmi szereplőinek összefogásával. Fő cél még a zalakarosi vendégek és vendégéjszakák számának növelése, termékfejlesztés, meglévő turisztikai adottságok jobb kihasználása, magasabb fizetőképességű vendégek megnyerése, szezon egész évire bővítése.